De ekologiska produkterna innehåller också färre hälsofarliga och skadliga ämnen än vad flera vanliga produkter gör. Det här innebär inte bara en bättre miljö utan också flera positiva hälsoaspekter i det långa loppet.

Inga skadliga besprutningsmedel

När det gäller bekämpningsmedel och olika besprutningsmedel är det inte alla som är speciellt hälsosamma. Många menar att de framkallar cancer eller andra sjukdomar, och det har i vissa fall bevisats. Andra gånger vet man helt enkelt inte tillräckligt mycket om kemikalierna för att man ska kunna säga om de har effekt på hälsa eller miljö.

Ekologiskt är också bra för barnen

Det är också klokt att tänka på att ekologiska produkter också är bättre för barnen. Många leksaker som inte är ekologiska innehåller flamskyddsmedel och de kan vara farliga. Eftersom att barn brukar gilla att sova och myda med sina mjuka leksaker kan det innebära att barnet får i sig en hel del av kemikalierna. Under ett barns uppväxt kan det också gå åt en del leksaker i takt med att barnet gillar olika saker och då kan det vara klokt att välja mer hållbara leksaker som kan återvinnas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *