När det gäller ekologiska produkter finns det självklart inte bara ekologiska ägg utan också en hel del andra saker som vi använder i den vanliga vardagen. De ekologiska varorna är helt enkelt ett mer hållbart alternativ jämfört med andra produkter både sett till miljö och annat.

Ekologiska mejerivaror

Smör, mjölk, grädde och andra mejerivaror använder vi i någon form nästan varje dag. Det är genom kor vi får mjölken till produkterna och de har det inte alltid så bra. Många kor står inne under större delen av året, och de får bara gå ute under några få veckor på sommaren. Deras kalvar tas ifrån dem tidigt och maten är inte den allra bästa. På en ekologisk mjölkgård får korna bättre foder, de ska tillåtas att beta mer, de har större plats och ofta får de också ha kvar sina kalvar under en längre tid.

Ekologiska kläder

Kläder är något vi köper relativt ofta. Många gånger använder vi dem inte tills de slits ut, utan vi köper nya och låter de gamla hänga i garderoben. Sedan kastas de när de är för små, stora eller blir omoderna. Att tillverka kläder är dock inte speciellt miljövänligt eller hållbart om det går till på traditionellt sätt. Farliga kemikalier används, plantager skövlas och mycket annat. Men ekologiska kläder blir allt vanligare. Där kommer bomull och andra naturliga material från ekologiska och hållbara odlingar. Tillverkningen går också till på ett bättre sätt.

Ekologiskt djurfoder

Om man har hund, katt eller andra husdjur finns det också ekologiska foder till dem. Flera av fodren tillverkas också inom Sverige vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ jämfört med om fodret ska transporteras över större delen av världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *