För dig som värnar om miljön och vill göra vad du kan för både din egen och din omgivnings hälsa finns det mycket som du kan åstadkomma. Från det lilla till det stora finns det förändringar som låter dig slå ett slag för planeten och kanske inspirera andra på en och samma gång. Underskatta aldrig de minsta handlingarna – om fler gjorde samma sak skulle effekten bli enorm.

Allting börjar hemifrån. Att leva ekologiskt i ditt personliga hushåll betyder att du handlar varor som är ekologiskt framställda, använder så miljövänliga metoder som möjligt när du exempelvis städar och att du odlar egna örter och grönsaker om du kan. Om du ska anlita professionell och pålitlig fastighetsförvaltning är det bra att välja dem som arbetar för att minska energiförbrukningen och har duktiga rådgivare som kan komma med förslag. Hur fastigheten ska underhållas och drivas kan bli en viktig del av ditt miljötänkande.

Lär in och lär ut

Det finns alltid nya kunskaper att hämta. Ordet ekologi betyder i vardagstal allt som har med naturen och ekosystemet att göra men om du går tillbaka till ursprungsbetydelsen är den något annorlunda och faktiskt mycket träffande. Det grekiska ordet “ekos”, οικος, betyder egentligen “hus” och är även relaterat till ordet ekonomi. “Nomi” betyder lag, och därmed är ekonomi lagen om hemmet, det vill säga hur det ska skötas finansiellt och juridiskt. “Logi” betyder lära, vilket gör att ekologi handlar om kunskapen om hur hemmet ska vårdas på bästa sätt. I den moderna betydelsen betyder ekologi så mycket mer än bara den egna bostaden då hela världen är alla levande varelsers hem. Att det är viktigt att välja giftfria matvaror eller att utsläpp kan leda till att metaller i sjöar sprids till fåglar på land är bara två olika aspekter om hur människors val och handlingar påverkar hela ekosystemet. Allas hus.

Genom att lära dig om vad ekologi verkligen innebär kan du inhämta värdefulla kunskaper om vilka förändringar du, din familj, vänner, kollegor eller dina grannar kan göra för att förbättra allas hälsa. Finns det någon form av uteplats kanske det kan bli möjligt att odla grönsaker och tillsammans med fastighetsförvaltningen kanske det går att se över alternativen för sopsortering? Det är oerhört viktigt att kunna utforska och ställa frågor då nya idéer ofta kläcks när flera huvuden slås samman. Ekologi handlar med andra ord om både små, enskilda åtgärder och stora förändringar och kommer få positiva konsekvenser för allt och alla som lever på jorden. Genom att sköta allas hus på det bästa och hälsosammaste sättet mår alla inneboende så mycket bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *