När det gäller ekologiska livsmedel är kött samt ägg kanske några av de allra vanligaste att stöta på, och det är också de livsmedlen som efterfrågas allra mest. Av någon anledning är det mestadels kött och ägg som personer vill ska vara närproducerat och ekologiskt. Hos Livsmedelsverket kan du läsa mer om ekologiska livsmedel överlag, samt mer om bland annat ägg och kött.

Vad gör kött och ägg ekologiska?

Varken kött eller ägg blir ekologiska bara för att de kommer från en gård som kallar sig ekologisk. Det krävs även att djuren, köttet och äggen tas om hand på ett ekologiskt sätt. Om en odling på jordbruket är ekologiskt, men djuren sedan får vanligt foder, betar på besprutade åkrar och behandlas med olika preparat kan man inte säga att köttet är helt ekologiskt. Samma sak gäller självklart för äggen.

Varför välja en ekologisk produktion?

När det gäller ekologisk produktion av ägg samt kött får djuren i regel gå ute mer och de har ett mer djurvänligt liv. Kor och grisar får böka i stora hagar, äta gräs och leva livet. Ofta slaktas djuren också lokalt vilket är en stor fördel då de inte behöver transporteras långt eller stressas i onödan.

Behandling av sjukdomar hos ekologiskt uppfödda djur

Det finns en hel del läkemedel som kan ges till djur när de är sjuka. En del av dem har karens för slakt och det betyder att djuret inte kan eller får slaktas till livsmedel förrän efter en viss tid. Andra preparat har livslång karens.

Ekologiskt foder

Inom den ekologiska livsmedelsproduktionen måste djuren såklart också äta ekologiskt foder för att köttet samt äggen ska kunna klassas som ekologiska. Det allra viktigaste fodret för köttdjur är bete samt vallfoder. Många köttgårdar odlar därför sitt eget ekologiska foder. Höns behöver däremot snäckskal och foderblandningar för att må bra och de behöver ofta köpas in. Även till högavkastande köttdjur behövs kraftfoder och det kan vara svårt att försörja dem enbart på det ekologiska kraftfoder man kanske kan odla på den egna gården, speciellt om marken är liten och behövs till bete samt odling av vall och ensilage inför vintern. Då kan värmebehandlad raps eller soja, som är ekologisk läggas till i djurens foderstat. Det finns även ett fåtal ekologiska foderblandningar, även om de inte är så många till antalet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *