Om du har fördelen att bo på landet och ha din alldeles egna ekologiska odling är du lyckligt lottad. Att kunna odla sina egna frukter och grönsaker är en stor fördel för den som helst äter ekologiskt. Men hur står det till med ditt enskilda avlopp egentligen? Finns det risk för att det förstör dina odlingar?

Krav på enskilda avlopp

Förr i tiden var det inte så noga hur man hanterade sin latrin och sitt tvättvatten. Man kunde slänga ut tvättvattnet på gatan, ställa ut en hink med avföring utanför porten i väntan på latrintömmerskor eller använda sin latrin till att gödsla gårdens åkrar med. Det var till och med tillåtet för båtar att tömma sin latrin direkt i vattendragen fram till slutet av 1980.

I takt med att vi blivit allt mer medvetna om hur vattendragen påverkas av vår hantering av latrin och BDT-vatten, har det börjat ställas hårdare krav på framförallt enskilda avlopp. Ett enskilt avlopp måste vara godkänt av kommunen för att få vara i bruk. Exempelvis måste det enskilda avloppet ha trekammarbrunn då en- och tvåkammarbrunnar inte anses vara tillräckliga. Nu för tiden finns dock många olika typer av godkända avloppslösningar att välja mellan förutom trekammarbrunnen. På många platser är det nämligen inte möjligt att skaffa en godkänd trekammarbrunn, vilket skapar behov av andra moderna alternativ då de flesta husägare inte ser torrdasset som ett alternativ.

Tar odlingen skada av ditt avlopp?

Det är viktigt att vara noga med sitt enskilda avlopp då det inte bara kan skapa problem för vattendragen, utan även för det närliggande området runtomkring. Avloppet måste ligga nedanför och en bra bit ifrån vattenbrunnen så att avloppsvattnet inte kan riskera att rinna ner i dricksvattnet. Det kan även vara bra att se över huruvida avloppet kan påverka andra områden i trädgården, som exempelvis den ekologiska odlingen på tomten. Finns det risk att ditt avloppsvatten kan förpesta dina odlingar? Om din avloppslösning inte är en godkänd anläggning kan det vara bra att se över ditt avloppssystem, både för ditt och naturens bästa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *