I dagens samhälle är vi hela tiden omgärdade med mängder av ämnen som påverkar oss negativt. Det är allt från kemikalier i mat och vatten till luftföroreningar och strålning från skärmar. Det är i stort sett omöjligt att komma undan allt men det finns viktiga saker vi kan göra för att stötta vår hälsa både på kort och lång sikt.

Ekologisk mat och ren luft

Att välja så mycket ekologiska produkter som möjligt när du handlar är en faktor som kommer minska mängden kemikalier i din kropp. De smakar ofta mer och bättre än sina besprutade kompisar och kan du dessutom välja närodlat så slår du ytterligare ett slag för miljön. Det finns listor på de produkter som är mest besprutade och där det verkligen är betydelsefullt att byta ut dem mot ekologiska varianter, till exempel paprika, kaffe, tomater och jordgubbar. Många av de ämnen som omger oss och som har en negativ inverkan på vår hälsa är osynliga. Det gör det inte lätt att upptäcka dem eller ens tänka på dem. Luftföroreningar i starkt trafikerade städer är vi väl medvetna om, vilket gör det lättare att undvika dem i viss mån men till exempel radon är något som ofta glöms bort. Denna osynliga gas kan resultera i lungcancer och det är väl värt att genomföra en radonmätning genom radea.se för att upptäcka om din inomhusluft har förhöjda värden. Är du en av alla som lägger stor vikt vid din hälsa genom till exempel träning och ekologisk, hälsosam mat så är det synd att glömma bort att kolla radonet som tyvärr kan ha väldigt svåra konsekvenser.

Bra kost vid ADHD

Tar vi det steget längre och tittar på de som lider av till exempel ADHD så är de steg vi tagit upp i den här artikeln av stor vikt, om inte mer, för dem. Även om orsakerna inte är helt klarlagda kan man ofta se vissa förbättringar när kosten läggs om. Att kraftigt dra ner på så kallad högbelönande mat som mjöl, socker och hårt processad mat kan hjälpa till, i kombination med en kost rik på omega-3, fiber, bra fetter, antioxidanter och andra näringsämnen. Det är viktigt med ett bra intag av grönsaker, gärna i så många färger som möjligt – och är de dessutom ekologiska minskas intaget av skadliga ämnen ännu mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *