Förutom att djur och människor i regel har det bättre när ekologiska produkter väljs, gör man också miljön en väldigt stor tjänst. I de allra flesta fall finns vanliga produkter också som ekologiska val och det innebär att man inte behöver göra avsteg från de vanliga rutinerna bara för att man vill ha ekologiska varor.

Mer närproducerat

En stor fördel med ekologiska varor är att de i regel är mer närproducerade än andra varor. Ibland kan man köpa varor som odlats eller tillverkats i det absoluta närområdet. Andra gånger kan man rent av köpa dem i en gårdsbutik inte långt ifrån där man bor.

Ekologisk produktion ger mindre miljöpåverkan

Både den ekologiska produktionen samt faktumet att saker tillverkas och odlas närmare där de ska användas bidrar till att miljön inte påverkas i lika hög grad. Det är också så att även den minskade användningen av olika bekämpningsmedel skapar en bättre miljö. Man ger också ekosystemen en bättre chans att klara sig eftersom att kraftiga kemikalier inte tar död på insekter och växter som väl behövs för att andra arter ska överleva. Att välja ekologiskt kan alltså vara väldigt klokt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *