På allt fler ställen i Sverige dyker det upp ekologiska jordbruk. Några av dem föder upp djur, andra har ekologiska odlingar. Men att ha en ekologisk odling är inte precis samma sak som att odla på vanligt sätt. Hos Jordbruksverket kan man läsa mer om ekologisk produktion så att man vet vad man ger sig in på. Även om man tycker att det är roligt att odla ekologiskt och om man själv tycker att odlingen drivs på ett ekologiskt sätt är det inte säkert att de krav myndigheterna ställer uppfylls helt.

Välj hållbara växter

När du ska odla ekologiskt är det klokt att välja hållbara växter som inte är extremt sällsynta. Du bör också odla på ett hållbart och miljövänligt sätt som gör att grödan finns kvar under en längre tid, och dessutom ska odlingen inte medföra mer miljöpåverkan än nödvändigt. När du väljer hållbara växter kan det också vara klokt att välja sådana som är lite mer härdade och som inte lika lätt drabbas illa av skadedjur.

Frön från ekologiska anläggningar

Om du vill odla ekologiskt är det också viktigt att du köper frön och utsäde från ekologiska anläggningar, eller än hellre tar tillvara på de du själv lyckas få fram. På så sätt blir dina produkter i odlingen som mest ekologiska och det finns ingen risk att fröna råkat ut för giftiga eller på andra sätt

Får odlingen besprutas?

I en ekologisk odling ska grödorna inte besprutas. Det finns dock vissa naturliga preparat som är tillåtna men det ska vara en lokal behandling, och den ska bara användas i nödfall. Det ska inte förekomma större besprutning i förebyggande syfte. Om man märker att odlingen inte går att hålla kan ett alternativ vara att prova olika varianter av växthus där sjukdomar och andra insekter i regel får svårare att få fäste. Kemisk besprutning ska helt enkelt inte förekomma i en ekologisk odling trots att odlingen kan smittas med kemiska ämnen från odlingar som ligger en bit bort.

Kostar ekologiska odlingar mer?

Att driva en ekologisk odling kan kosta mer än att odla som vanligt. Ofta beror det på att grödorna är dyrare att köpa in och eventuella behandlingar för skadedjur och liknande kan också vara dyrare i inköp och svårare att utföra. Inom ekologisk odling använder man sällan gödning, annat än ekologisk gödsel och även det kan vara dyrare samt svårare att få tag på än vanlig gödsel och artificiella gödningsmedel. Det kan göra att grödorna växer lite långsammare.

Som ansvarig för den ekologiska odlingen måste man ha koll på ekonomin och på vad det är som faktiskt kostar pengar. Kanske kan det vara klokt att dra ner på onödiga utgifter under vissa år när grödorna inte växer lika bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *